Rechtsbijstand en vrije advocaatkeuze

Met regelmaat wordt de vraag gesteld, of er gewerkt kan worden voor een rechtsbijstandverzekering. Ja, dat kan. Vaak geven cliënten de voorkeur aan een advocaat in de eigen omgeving.

Niet alleen omdat het gemakkelijker is daarmee een relatie op te bouwen, maar ook omdat een zakelijk dienstverlener, als zelfstandige,  altijd alert is op de contacten met u. Ten derde heeft u de expertise van uw keuze en kent men “de markt” in uw eigen omgeving. Neem als voorbeeld de problematiek rondom de koop/verkoop van een woning. Zeker in dergelijke zaken is het van belang dat uw advocaat bekend is met de marktsector in uw eigen omgeving.

Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat een verzekerde in het kader van een rechtsbijstandsverzekering een vrije advocaatkeuze heeft. Inmiddels heeft de Hoge Raad dit eveneens specifiek voor Nederland bepaald. Maar wat betekent dit nu?

Het houdt in dat verzekeraars voor rechtsbijstand verplicht zijn om u in de gelegenheid te stellen om zelf een advocaat in te schakelen om u bij te staan in een juridische kwestie en zij de hieraan verbonden kosten voor hun rekening moeten nemen. Dit betekent in veel gevallen dat de verzekeraar in onderling overleg met de advocaat van uw keuze een bedrag afspreekt voor het afwikkelen van de zaak. De rechtsbijstandverzekering heeft vaak de hoogte van het bedrag waarvoor u verzekerd bent, gelimiteerd. Uiteraard zijn ook de polisvoorwaarden van belang of uw kwestie in aanmerking komt voor rechtsbijstand. Vaak is niet de juiste verzekering afgedekt, of wordt slechts een deel van de werkzaamheden vergoed.

Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft en u krijgt te maken met een juridische kwestie waarin u deskundig advies of rechtsbijstand nodig heeft in een gerechtelijke procedure, informeer dan naar de mogelijkheid van juridische bijstand. Uiteraard kunnen ook wij voor u contact opnemen met uw rechtsbijstandsverzekering voor nader overleg.

« Terug naar overzicht