De wetgeving betreffende de gemeenschap van goederen is van kracht

Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen per 01-01-2018

Het bestaande huwelijksvermogensrecht in boek 1 BW is inmiddels op de schop gegaan. Op 1 januari 2018 is namelijk de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden.

Bent u getrouwd vóór 1 januari 2018 in gemeenschap van goederen? U en uw echtgeno(o)t(e) hebben in principe alle goederen en schulden in een gemeenschappelijk vermogen. Dit heet een gemeenschap van goederen. Voor u verandert er niets. Bent u voor 1 januari 2018 gehuwd onder huwelijkse voorwaarden? Dan verandert er ook voor u niets.
 
Wat verandert er?
Trouwt u na 1 januari 2018, maar hadden u en uw echtgeno(o)t(e) daarvoor gezamenlijk goederen in bezit, of verkrijgt u samen goederen na 1 januari 2018? Deze goederen behoren dan (nog steeds) tot die gemeenschap van goederen. Ze zijn dus van u beiden.
 
Voorbeeld: u en uw echtgeno(o)t(e) wonen sinds 2015 samen in een koopwoning. Die woning staat op beider namen. Ook op de hypotheek staan de namen van u beiden. U trouwt vervolgens na 1 januari 2018. Die woning behoort tot die gemeenschap van goederen tot het moment dat het huwelijk wordt ontbonden. Let, dit geldt voor de bezittingen (bijvoorbeeld een woning) èn de schulden (de hypotheek).  Dit voorbeeld blijft hetzelfde als u 1 januari 2018 trouwt maar erna gezamenlijk een woning koopt. De woning en hypotheek vallen in die gemeenschap.
 
Trouwt u na 1 januari 2018, maar had u voor die datum zelf een schuld, bijvoorbeeld een persoonlijk krediet? Of trouwt u na die datum en sluit u voor uzelf een schuld af? Die schuld is en blijft alleen van u. Uw echtgeno(o)t(e) is daar niet aansprakelijk voor, want die schuld valt niet in die gemeenschap. Bovendien, alles wat uzelf verkrijgt uit een erfenis, legaat of schenking is voortaan per 1 januari 2018 in principe privé van u (tenzij u een zogeheten insluitingsclausule heeft laten opstellen).
 
Het uitgangspunt is dus dat privévermogen voor huwelijk privévermogen blijft en vermogensbestanddelen verkregen gedurende het huwelijk, in de gemeenschap vallen.
 
Aandacht is vereist
Stel, u trouwt en gaat ook scheiden na 1 januari 2018. Alleen, er is onduidelijkheid of iets van u of van uw echtgeno(o)te is. Dan is dat ‘iets’ gemeenschappelijk, tenzij er kan worden aangetoond van wie dat ‘iets’ is. Willen u en uw echtgeno(o)te dat er zaken niet gemeenschappelijk worden beschouwd, dan moet aangetoond worden dat het privévermogen is. Noteer bijvoorbeeld wat er dan gezamenlijk is en wat niet. Al dan niet bij de notaris.
 
Wordt het huwelijk ontbonden maar is er meer schuld dan opbrengst – bijvoorbeeld: de hypotheekschuld is groter dan de verkoopopbrengst van de gezamenlijk woning – dan wordt die schuld in principe voor gelijke delen door de echtgenoten gedragen. Die verdeling in gelijke delen is er ook wanneer de eigendomsverhouding van de woning niet 50%/50% is, maar bijvoorbeeld 60%/40%.   
 
Van belang is ook de nieuwe regeling die geldt voor de echtgenoot die een onderneming had al voor aangaan van het huwelijk. Hiervoor heeft de gewijzigde wet bepaald dat bij echtscheiding deze echtgenoot op wiens naam die onderneming staat een vergoeding verschuldigd is aan de andere echtgenoot. De nieuwe wetgeving schept geen duidelijkheid over wat die vergoeding in welk geval dan zou moeten zijn.
 
Kortom, trouwt u na 1 januari 2018 dan zijn er drie vermogens door deze wet: één gemeenschap van goederen en het privévermogen van iedere echtgeno(o)te afzonderlijk.
 
Heeft u hier vragen over of wilt u advies van één van onze familierechtadvocaten of mediators, neem dan gerust en vrijblijvend contact op met Grootjans Advocaten. U kunt overdag een afspraak maken. Kennismaken is bij ons vrijblijvend. Heeft u vragen en is een afspraak overdag niet nodig kom dan voor uw vragen langs tijdens ons inloopspreekuur. Dat is op werkdagen van 16:30 – 17:30 uur en ook op dinsdagavonden van 19:00 – 20:30 uur. Wij zijn u graag van dienst.
« Terug naar overzicht