Nieuws

« Terug naar overzicht

Derk Wiersum, 18 sept. 2019 omgebracht

Gisteren bereikte ons het bericht dat Derk Wiersum, advocaat te Amsterdam,

in zijn eigen woonomgeving is vermoord. De moord op deze advocaat heeft ons diep geschokt.

Onze medewerkers zijn in gedachten bij de nabestaanden, vrienden, bekenden van onze collega. In de eerste plaats zijn onze gedachten bij zijn gezin en naaste familie. Wij wensen hen heel veel sterkte voor nu en de tijd die komt nu zij hun zo nabije geliefde moeten missen. Tegelijk zijn onze gedachten bij de directe familieleden van onze in 2004 om het leven gebrachte collega mr. Machiel Pul. Deze gebeurtenis zal opnieuw indringende herinneringen oproepen. Ook Machiel kwam plotseling om tijdens de uitoefening van zijn functie.

Het doet ons goed te vernemen dat de overheid, de rechterlijke macht en de Orde van Advocaten deze aanslag ervaren als een inbreuk op onze rechtstaat. Dat risicosituaties voor dienstverleners specifiek beveiligd moeten worden, geldt uiteraard voor alle dienstverleners, ongeacht de functie welke zij uitoefenen. In het bijzonder geldt dit voor alle betrokkenen binnen ons rechtssysteem. Specifieke beveiliging is o.i. noodzakelijk. Anoniem procederen en verdedigen zal mogelijk een toekomst kunnen worden in risicovolle zaken. Voorkomen moet worden dat de advocatuur op voorhand niet meer zal durven deze zaken aan te nemen i.v.m. het risico voor naasten en de advocaat zelf, waardoor er inbreuk gemaakt kan worden op onze democratische rechtsstaat.

In de afgelopen decennia is meer en meer het respect voor dienstverleners in de uitoefening van hun beroep verloren geraakt. Dit verlies aan respect geldt zeker voor de advocatuur. Er is onbekendheid met de positie welke de advocaat inneemt binnen de rechtstaat. Advocaten worden regelmatig bedreigd en beschuldigd van incorrectheid. Veelal is voor mensen onduidelijk dat een advocaat cliënten bijstaat om de rechtbank tot goede en afgewogen beslissingen te laten komen waarbij alle belangen zorgvuldig afgewogen worden. De afweging en algehele beoordeling is aan de rechtbank. Dat deze taakstelling van de advocatuur nadrukkelijker aan de orde komt binnen onze samenleving en binnen de overheid is noodzaak.

De beveiliging van advocaten zal niet altijd mogelijk zijn, omdat risico’s vaak onvoldoende inzichtelijk zijn. De advocatuur is dan ook in algemene zin naar onze mening het meest gebaat bij het onder de aandacht brengen van de taak die de advocaat heeft binnen het rechtssysteem. Daarbij hoort eveneens het verlangen van meer respect binnen de samenleving voor het werk en de positie van de advocaat. Mensen lijken gemakkelijk te vergeten dat een advocaat ook in de uitoefening van zijn vak gewoon mens is die respect mag verwachten. Hier ligt een opdracht voor de overheid, voor de Orde van Advocaten.

In 2004 ontvingen wij ter ondersteuning een tekst van een collega die wij op de in memoriam foto van onze collega, mr. Machiel Pul, hebben geplaatst en als kenmerkend hebben ervaren:

“Bovendien doet hetgeen hem is overkomen ons wederom ervaren hoe kwetsbaar wij zijn enerzijds, doch anderzijds sterk in datgene waar wij voor staan.”

 Grootjans Advocaten, 19 september 2019