Verzekeringsrecht

Vrijwel altijd gaat het bij schade ook over de juridische relatie tussen een verzekeringsmaatschappij en de verzekerde. Dit maakt het traject niet altijd even gemakkelijk, ook verzekeringsmaatschappijen willen uiteraard hun uitkeringen voor schade beperkt houden. Dit kan invloed hebben op jouw relatie met jouw verzekeringsmaatschappij bij bijvoorbeeld  diefstal van goederen, bij brand of bij arbeidsongeschiktheid wanneer jij en jouw verzekeringsmaatschappij een verschillende visie hebben op de schade. Echter  in jouw relatie met de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker van de schade, soms zelf met de veroorzaker zelf, kan eenzelfde problematiek gaan spelen. Het aantonen en berekenen van de schade is een vak apart dat o.i. gedaan hoort te worden door deskundigen.

Onze advocaten staan je bij met deze problematiek. In veel gevallen zal de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker, ongeacht wie of wat dit is, de kosten van jouw juridische procedure moeten voldoen. Hieraan besteden onze advocaten zeker aandacht om te voorkomen dat je naast hetgeen je is overkomen bovendien met kosten geconfronteerd ziet.

Werk voor verzekeringsmaatschappijen

De advocaten staan verzekeringsmaatschappijen bij wanneer ook zij hun verzekeringsschade willen verhalen op de veroorzaker ervan.

Daarnaast werken onze advocaten voor verzekeringsmaatschappijen in het kader van de rechtsbijstandverzekering en wikkelen wij voor hen schadeclaims af. Je bent in principe vrij om aan te geven wie jouw belangen behartigt in het kader van jouw rechtsbijstandverzekering op grond van de uitspraak van  het Europese Hof van Justitie op 7 november 2013. Of het onderwerp waarvoor je de rechtsbijstandverzekering wilt inroepen wordt gedekt door jouw verzekering, hangt echter van jouw polisvoorwaarden af, niet in alle gevallen blijkt dit mogelijk. 

 

Professional

Anne Meijer

Advocaat

Advocaat sinds 2012

Kennismaken?