Mediation arbeidsrecht

De mediator arbeidsrecht van Grootjans Advocaten Doetinchem zet kennis en ervaring in om geschillen op te lossen tussen werkgever en werknemer, geschillen tussen werknemers of geschillen in familiebedrijven. Arbeidsmediation is een goede methode om tot afspraken te komen, of met elkaar in gesprek te komen wanneer communicatie moeizaam verloopt. Van werkgevers wordt meer en meer een zorgvuldig beleid verwacht. Ook wanneer een arbeidsrelatie wordt beëindigd is het via mediation mogelijk in onderling overleg tot een overeenkomst te komen. 

Gezamenlijk bereikte oplossingen kunnen voorkomen dat men eindigt in een juridisch geschil. 

Mediation wordt o.a. verricht bij geschillen tussen:

  • werkgever en werknemer (contracten, ontslag, functioneren);
  • aandeelhouders;
  • werknemers (groepsconflicten);
  • familieleden

U bent voorzien van deskundige en gespecialiseerde ondersteuning. Uw mediator heeft een neutrale positie en ziet erop toe dat ieders belangen aan bod komen. 

Professionals

Janny Grootjans

MfN Mediator

MfN registermediator sinds 2007

Kennismaken?

Jeffrey Zeegers

Advocaat

Advocaat sinds 2004

Kennismaken?